Gương trong phong thủy (phần 1)

Gương là vật dụng phổ thông trong cuộc sống, do tính chất đặc biệt của gương là có tính phản xạ. Gương có nhiều hình dạng, kích thước khác nhau, cho công dụng khác nhau. Gương trong phong thủy có năng lực đẩy lùi, đánh tan, mang lại hoặc nâng cao cả năng lượng xấu và tốt. Do đó việc sử dụng gương cần phải dựa trên những nguyên tắc nhất định nhằm đem lại những dòng năng lượng tốt cho không gian sống của chúng ta. 


Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *