Bố trí văn phòng theo bát quái (phần 2)

Bát quái thuộc dạng biểu đồ làm cân bằng năng lượng trong đời sống của con người. Do đó, nếu sắp xếp phòng làm việc hoặc công ty theo bát quái đồ thì không gian, môi trường làm việc của bạn sẽ được cân bằng về mặt năng lượng…


Theo VTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *